Psikolojik İlk Yardım: Nedir, Neden ve Nasıl Uygulanır?

Psikolojik ilk yardım, travma sonrası ilk sıkıntıyı azaltmayı ve kısa ve uzun vadeli uyumsal işleyişi desteklemeyi amaçlayan sistematik bir dizi yardım eyleminden oluşur. Özellikle son dönemlerde sıkça duyup gördüğümüz bu kavram, travmatik olaydan etkilenen bireyler için tartışmasız en önemli gerekliliklerden biri. Gelin;

Öğrenilmiş Çaresizlik: Olumsuzluğa Alışmak

Öğrenilmiş çaresizlik, psikoloji alanındaki pek çok teorinin önemli bileşenlerinden biri. Pozitif psikolojideki birçok kavramın temelini de oluşturmakta. İlk kez Martin Seligman ve Steven Maier tarafından kullanılan bu kavram, hayvan ve insan psikolojisinde kayda değer yer tutmakta. Gelin çaresizliği öğrenmenin ne olduğuna, nasıl

Şizofreni: Sanrılarla Dolu Bir Dünya

Şizofreni, bireylerin gerçeği irrasyonel şekilde yorumladıkları ciddi bir psikolojik bozukluktur. Halüsinasyonların, sanrıların ve günlük işleyişi bozan aşırı derecede düzensiz düşünce ve davranışların bireyi etkisi altına almasıyla oluşur. Birey için hayatın akışını bozan şizofreni, intiharı da beraberinde getirebiliyor. Bu yazımda bu denli öneme

Önyargı: Gözle Görünmeyen Bariyerler

Önyargı, sosyal hayatımızın içinde olan önemli bir kavram. Diğer insanlarla birlikte var olduğumuz sosyal yaşantımızda cinsiyet, yaş, ırk, din ve bedensel görünüm gibi faktörleri baz alan önyargı kavramının etkisi oldukça büyük. Sosyal psikoloji alanının açıklamaya çalıştığı, üzerine çeşitli araştırmalar yapılan bu kavram

Fobi: En Yoğun Korkularımız

Kaygı duyduğumuz, çekindiğimiz ve korktuğumuz, bizim için fobi haline gelen pek çok şey olabilir. Çeşitli fobi türlerinin nasıl ve neden ortaya çıktığını inceledik bu yazıda.