Önyargı: Gözle Görünmeyen Bariyerler

Önyargı, sosyal hayatımızın içinde olan önemli bir kavram. Diğer insanlarla birlikte var olduğumuz sosyal yaşantımızda cinsiyet, yaş, ırk, din ve bedensel görünüm gibi faktörleri baz alan önyargı kavramının etkisi oldukça büyük. Sosyal psikoloji alanının açıklamaya çalıştığı, üzerine çeşitli araştırmalar yapılan bu kavram